Lesní výroba

Nabízíme komplexní lesnické služby a výkup dřeva soukromým vlastníkům lesů a obcím.

Těžební činnost


Provádíme veškeré těžební práce včetně vyznačení těžby, návrhu sortimentace dříví, výběru vhodné technologie i skládky pro uložení přiblíženého dříví.
 • těžba dřeva JMP (mýtní a předmýtní úmyslná těžba, nahodilá těžba)
 • přibližování dříví UKT, SLKT, koňmi
 • harvestorové technologie
 • odvoz dříví k odběrateli
 • prodej dříví

Výkup dřeva


Vykupujeme veškeré sortimenty dříví vyrobené dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice“. Výkup provádíme dle požadavků zákazníka na lokalitě „odvozní místo“ nebo na lokalitě „pařez“ (nastojato).
 • provádíme návrh sortimentace dříví
 • stanovení odvozního místa
 • zajišťujeme odvoz dříví k odběrateli
 • výběr nejvhodnějšího odběratele
 • bezpečné a včasné platby za dřevo

Pěstební činnost


 • zpracování projektu zalesnění
 • příprava půdy pro zalesnění
 • výsadba včetně dodávky sazenic
 • stavba oplocenek
 • ochrana kultur proti klikorohu borovému
 • ochrana kultur proti buřeni – ožínání
 • ochrana kultur proti zvěři – nátěry repelenty
 • výchova mladých lesních porostů (prostřihávky, prořezávky, výřez plevelných dřevin)
 • likvidace klestu (snášení, pálení, drcení)

Ochrana lesa


 • instalace lapačů na kůrovce
 • vyvěšování a výměna feromonů včetně kontrol stavu škůdců
 • monitoring ostatních škodlivých činitelů