Poradenství

  • poskytujeme konzultace a rady pro hospodaření ve Vašich lesích:
  • služby odborného lesního hospodáře
  • zajišťujeme pomoc při podávání žádostí o příspěvky na hospodaření v lesích
  • spolupráce při zhotovení lesních hospodářských plánů